معرفی صندوق اندوخته جاوید کاشان

بسمه تعالی

صندوق اندوخته جاوید کاشان در تاریخ دهم اردیبهشت سال 1337 با شماره ثبت 3 در دفتر ثبت شرکتهای ثبت کاشان با هدف اعطای وامهای بدون بهره یا وام قرض الحسنه به صنوف و افراد مختلف از طریق وجوه امانتی مردم نیکوکار به ثبت رسید و تا به امروز نیز در حال خدمت رسانی به مردم شریف ایران می باشد.
امید است با همراهی شما عزیزان بیش از پیش در خدمت شما گرامیان بوده و قدم مثبتی در امر سنت قرض الحسنه و کمک به هموطنان برداشته باشیم